სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 21 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს,(ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, ვანის ქუჩა №1-ში არსებული, სადგურ თბილისის სატვირთოში მდებარე  245გრ.მ  № 2 ამწის ლიანდაგისა და ლიანდაგზე დამაგრებული საკ.კოდებით: 01.13.06.002.062; 01.13.06.002.032  რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილის 686 კვ.მ. ფართის  იჯარის ფორმით დროებით  სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/680345