სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 19 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი),

მის საკუთრებაში არსებული, სადგურ ბორჯომის „ბ“ პარკის 406 გრძ. მეტრი №4 ლიანდაგის  და ლიანდაგზე დამაგრებული საკადასტრო კოდებით: 64.23.03.139; 64.23.03.101 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთებიდან 2517 კვ.მ. ფართის იჯარის ფორმით დროებით  სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე:  eauction.ge