სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2019  წლის  4 ივლისს   აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს,

(ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული ფერადი ლითონის ჯართის  რეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე: >>>>>  www.eauction.ge