სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2019  წლის  4 ივლისს   აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

(ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული შავი ლითონის ჯართის (სახეობა – რელსის სამაგრები) რეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე: >>>>> www.eauction.ge