სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2019 წლის 31  ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ (ინტერნეტ) აუქციონს

 სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, 733 ერთეული,  სატვირთო ვაგონის ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურიკის გვერდითი ჩარჩოსა და 414 ერთეული, სატვირთო ვაგონის ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურიკის რესორზედა ძელის რეალიზების  მიზნით

თბომავლების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,  2019  წლის 20 აგვისტოს 15 საათზე.

აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.  (+995) 32 2 601 601

 აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge