სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2019  წლის 29  ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს,

(ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული, სადგურ პერევისაში მდებარე 249.7მ. №3   ლიანდაგისა და ლიანდაგზე  დამაგრებული 936.38 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდი:38.10.31.036 ) იჯარის ფორმით დროებით  სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge