სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2019 წლის 27 ივნისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, არამუშა ფარეხის, 2 ერთეული 2ТЭ10У-0481 და 2ТЭ10У-0482 მაგისტრალური თბომავალის რეალიზების მიზნით
თბომავლების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,, 2019 წლის 17 ივლისს 12 საათზე.
აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში. (+995) 32 2 601 601
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge