სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2019 წლის 26 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

 სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, არამუშა ფარეხის, 2ერთეული 2ТЭ10У-0481 და  2ТЭ10У-0482  მაგისტრალური თბომავალის რეალიზების  მიზნით

  თბომავლების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,  2019  წლის 16 სექტემბერს 14 საათზე.

 აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.  (+995) 32 2 601 601

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.auction.ge