სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2019 წლის 21   ნოემბრიდან  აცხადებს ელექტრონულ (ინტერნეტ) აუქციონს

სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2019 წლის 21   ნოემბრიდან  აცხადებს ელექტრონულ (ინტერნეტ) აუქციონს

 სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, 733 ერთეული,  სატვირთო ვაგონის ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურიკის გვერდითი ჩარჩოსა და 414 ერთეული, სატვირთო ვაგონის ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურიკის რესორზედა ძელის რეალიზების  მიზნით

 ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,  2019  წლის 11 დეკემბერს 14 საათზე.

 აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.  (+995) 32 2 601 601

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge