სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2019  წლის  2 ივლისს   აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, კახეთის ჩიხი-22-ში მდებარე ამწეების შემკეთებელი საამქროს ტერიტორიაზე  (მიწის საკ.კოდი 01.19.21.001.162)  ანტენ(ებ)ის  განთავსების მიზნით, შენობის (შენობა№5) სახურავზე 1კვ.მ. და აპარატურის განსათავსებლად შენობაში (შენობა №6) 7კვ.მ. ფართების, 3  წლის  ვადით, იჯარის ფორმით დროებით   სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე: >>>>>  www.eauction.ge