სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2019 წლის 16 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, არამუშა ფარეხის, 467 ერთეული სხვადასხვა სახეობის სატვირთო ვაგონისრეალიზების მიზნით

ვაგონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,

2019 წლის 5 თებერვალს.

აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.(+995) 322601601

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე:  www.eauction.ge