სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 3 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2017 წლის 3 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი) მის საკუთრებაში არსებული, სადგურ სამტრედიაში მდებარე 850 მეტრი №32 ლიანდაგის და ლიანდაგზე დამაგრებული 2550კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდები: 34.06.05.300 და 34.08.67.126) ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით, 1 წლის ვადით, იჯარის ფორმით დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე: >>>>>www.eauction.ge