სს „საქართევლოს რკინიგზა“ 2022 წლის 12 ივlისიდან აცხადებს ინტერნეტ (ელექტრონულ აუქციონს

მის საკუთრებაში არსებული ურიკისუვარგისი 1129 ცალი გვერდითი ჩარჩოს, 629ცალი რესორზედა ძელის, 29 ერთეული ექსპლუატაციისათვის უვარგისი,  საბუქსე კვანძებით დაუკომპლექტებელი წყვილთვალის, 122 ერთეული წყვილთვალის თვალისა და 16 ერთეული  წყვილთვალის ღერძის რეალიზების მიზნით.

აუქციონის სანახავად გადადით ბმულზე www.eauction.ge