შპს ”ჯიარ ქონების მართვა”-მ გამოაცხადა ელექტრონული  აუქციონი (ინტერნეტ-აუქციონი),

 კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული 2 ერთეული თბომავლის რეალიზების შესახებ (2 ლოტი).

აუქციონი  ტარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge  (სრულდება 28.11.2019 წ, 15:00 სთ-ზე)

აუქციონის ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge