შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 30.06.2022 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

1. მის საკუთრებაში არსებულოი ქ. ქობულეთში, ქობულეთის სამგზავრო ვაგზლის შენობის პირველ სართულზე  მდებარე ფართების, დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ
2. მის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, სამგზავრო ვაგზლის შენობის მეორე სართულზე მდებარე 3,88 კვ.მ ფართის (სატელეკომუნიკაციო აპარატურის განსათავსებლად) და შენობის სახურავზე მდებარე 2 კვ.მ ფართის (მობილური კავშირგაბმულობის ანტენის განსათავსებლად), დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge