შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 28.06.2022 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს),  

კერძოდ:
მის საკუთრებაში არსებული, 200 გრძ/მ „უვარგისი“ კატეგორიის რ-43 ტიპის რელსის რეალიზაცია. (1 ლოტი).
აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge