შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 27.11.2023 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებულ ქ. გურჯაანში, რკინიგზისსამგზავრო ვაგზლის  შენობის პირველ სართულზე მდებარე  7,40 კვ.მ (ს/კ 51.01.60.509), ფართის ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით დროებით სარგებლობაში 1 ( ერთი) წლის ვადით, (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.  

უქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge