შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 25.08.2023 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს)

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული,

26 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისრეალიზაციის თაობაზე (26 ლოტად).

აუქციონ ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის ლოტების სანახავად გადადით შემდეგბმულზე  >>> www.eauction.ge