შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 25.06.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონებს)

 კერძოდ:

1.       მის საკუთრებაში  არსებული,  15 ერთეული რკინიგზის სხვადასხვა ტიპის მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონები და სექციები) რეალიზების შესახებ (1 ლოტი);

2.       მის საკუთრებაში არსებული, 1301 ერთეული/კომპლექტი სხვადასხვა სახის კავშირგაბმულობისა და საოფისე ტექნიკა-მოწყობილობის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge