შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 24.05.2022 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 1609 ერთეული, გაუმართავი, რკინიგზის სხვადასხვა ტიპის მოძრავი
შემადგენლობის (ვაგონები, ელმავლები, თბომავლები და სხვ.) რეალიზაცია. (1 ლოტი).

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  www.eauction.ge