შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 24.05.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს)

 კერძოდ:

1.       შპს „ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანის“ საკუთრებაში  არსებული სხვადასხვა სახის მასალების რეალიზების შესახებ (1 ლოტი);

2.       მის საკუთრებაში  არსებული,  44 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი);

3.       მის საკუთრებაში არსებული, (სადგურ-შულავერში განთავსებული) 8 ერთეული სხვადასხვა ტიპის სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (8 ლოტი);

4.       მის საკუთრებაში  არსებული,  3 ერთეული სამგზავრო ვაგონის რეალიზების შესახებ (3 ლოტი);

5.       მის საკუთრებაში არსებული, ფერადი ლითონის ჯართის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge