შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 23-26.08.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს),

 კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული 32 სამგზავრო ვაგონისა და 15 ერთეული სხვადასხვა ტიპის მოძრავი შემადგენლობის (ვაგონები და სექციები) რეალიზების შესახებ (33 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge