შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 23.05.2022 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ.თბილისსა და ხაშურში განთავსებული, 444 ერთეული სხვადასხვა სახეობის მარაგ-მასალის – წევის ძრავები და სხვ. (კატეგორია უვარგისი) რეალიზაცია. (1 ლოტი).

აუქციონ ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  www.eauction.ge