შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 20.05.2022 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ახალციხის რაიონის, სოფელ კლდეში მდებარე, 62.06.59.396 ს/კ
რეგისტრირებული 2743 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის რეალიზაცია (1 ლოტი).

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge