შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 19-20.08.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს),

 კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული 37, 44, 8 და 3 ერთეული სხვადასხვა ტიპის ვაგონის რეალიზების შესახებ (13 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge