შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 19.04.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს)

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 6 ერთეული სატვირთო ვაგონის (ხორბალმზიდი) რეალიზების შესახებ (6 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge