შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 18.09.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს),

 კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, დიდი ლილო – პატარა ლილო აეროპორტი, (ნაკვეთი 02/017)  მდებარე 1642 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (მასზე არსებული 230 გრძ/მ ლიანდაგის სარგებლობის უფლებით), დროებით  სარგებლობაში, 3 წლის ვადით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (1 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge