შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 13.09.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 5 ერთეული სატვირთო ვაგონის (ხორბალმზიდი) რეალიზების შესახებ (6 ლოტი).

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge