შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 10.12.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ თბილისში მდებარე, 01.19.26.002.031 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილის –  3441 კვ.მ, მასზე განთავსებული  „თბილისი-აეროპორტი“-ს სამგზავრო ვაგზლის   (შენობა #2/2) შენობის პირველ სართულზე მდებარე  446,64 კვ.მ.  შიდა ფართის, მეორე სართულზე მდებარე  172,16 კვ.მ შიდა ფართის,  4,31 კვ.მ.  ჯიხურის შენობის (შენობა #5/1) და ორი ერთეული ხერგილის, დროებით სარგებლობაში 10  (ათი)წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე : www.eauction.ge