შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 09.11.2018წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონეს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 09.11.2018წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონეს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 86 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (3 ლოტი).
აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge