შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 05.12.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 1 ერთეული თბომავლის რეალიზების შესახებ.
აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge