შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.12.2023 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული,

15 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისრეალიზაციის თაობაზე (15 ლოტად).

 

აუქციონ ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის ლოტების სანახავად გადადით შემდეგბმულზე  >>> www.eauction.ge