შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.12.2017წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს)

შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.12.2017წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 209 ერთეული სხვადასხვა ტიპის ვაგონის რეალიზების შესახებ (2 ლოტი).

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge