შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.10.2022 წლიდან აცხადებსელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებულ სამგზავრო ვაგზლების  შენობებში მდებარე ფართების და სამგზავრო ვაგზლების შენობების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების, დროებით სარგებლობაში 1 (ერთი) წლის ვადით (შემდგომი გაგრძელების უფლებით, მაგრამ არაუმეტეს 5 (ხუთი) წლისა), იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ, აუქციონის გამოცხადების თაობაზე N4 ლოტად

აუქციონები ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge