შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.10.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს)

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული 8 და 3 ერთეული სხვადასხვა ტიპის ვაგონის რეალიზების შესახებ (8 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge