შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 04.05.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს),

კერძოდ:
მის საკუთრებაში არსებული, 45 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი).
აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge