შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 03.05.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონებს),

კერძოდ:
მის საკუთრებაში არსებული, 44 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი);
მის საკუთრებაში არსებული, 2 ერთეული თბომავლის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი).
აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge