შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 02.04.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს)

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, 20 ერთეული სატვირთო ვაგონის (ცემენტმზიდი-ცისტერნის) რეალიზების შესახებ (1 ლოტი).

აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge