შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 01.03.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს)

შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 01.03.2019 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონებებს (ინტერნეტ-აუქციონებს),  კერძოდ:

1.       შპს „ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანის“ საკუთრებაში  არსებული სხვადასხვა სახის მასალების რეალიზების შესახებ (1 ლოტი);
2.       მის საკუთრებაში  არსებული,  44 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (1 ლოტი);
3.       მის საკუთრებაში არსებული, (სადგურ-შულავერში განთავსებული) 8 ერთეული სხვადასხვა ტიპის სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (8 ლოტი);
4.       მის საკუთრებაში  არსებული,  23 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (4 ლოტი);
5.       მის საკუთრებაში  არსებული,  32 ერთეული სატვირთო ვაგონის რეალიზების შესახებ (32 ლოტი);
აუქციონები ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge