შპს ”ჯიარ ქონების მართვა” 01.02.2019წ-დან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს)

კერძოდ:
მის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, სადგურ ავჭალასთან მდებარე 447,75 გრძ/მ ლიანდაგის რეალიზების შესახებ.
აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონის ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე >>> www.eauction.ge