შპს ”ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი” 30.03.2023 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბორჯომში, 64.23.03.148 საკადასტრო კოდზე მდებარე, „ბორჯომ-ბაკურიანი“-ს სამგზავრო ვაგზლის შენობის 160 კვ.მ ფართის, დროებით სარგებლობაში, 5  წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე (1 ლოტი).

აუქციონ ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგბმულზე  >>> www.eauction.ge