შპს ”ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი” 21.07.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბორჯომში, 64.23.03.148 საკადასტრო კოდზე მდებარე, 160  კვ.მ ფართის „ბორჯომ-ბაკურიანი“-ს სამგზავრო ვაგზალის შენობის, ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით  დროებით სარგებლობაში, 5  წლის ვადით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (1 ლოტი).

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge