შპს ”ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი” 10.12.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონებს (ინტერნეტ-აუქციონებს),კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. ზესტაფონში,  აღმაშენებლის ქ. N4-ში მდებარე 32.10.36.408  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის შესახებ (1 ლოტი);

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, ცენტრალური ისანი-სამგორში (ნაკვ. 07/041) მდებარე, 01.17.11.007.065 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1646 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის შესახებ (1 ლოტი);

აუქციონ ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge