შპს ”ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი” 02.08.2023 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს),

კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული,

ე.წ. “ანდეზიტის ჩიხის” ლიანდაგისა და ზედნაშენი მასალის (დემონტაჟის შედეგად სავარაუდოდ მისაღები 8503,45 ერთეული (ცალი/გრძ.მ) სხვადსხვა სახის მეორადი/უვარგისი მასალა) და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი, 84 ერთეული სხვადასხვა ტიპის (ვიწრო ლიანდაგის) ვაგონისრეალიზაციის თაობაზე (1 ლოტად).

 

აუქციონ ჩატარდება ვებგვერდზე www.eauction.ge

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე  >>> www.eauction.ge