შ.პ.ს "ჯიარ ქონების მართვა" 30.06.2021 წლიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონს), კერძოდ:

მის საკუთრებაში არსებული, ქ. ზესტაფონში მდებარე, 32.10.36.407 ს/კ რეგისტრირებული, 90 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისრეალიზაცია. (1 ლოტი).
აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge
აუქციონების ლოტების სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე www.eauction.ge