ს ”საქართველოს რკინიგზა” 2023 წლის 23 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს(ინტერნეტ-აუქციონი)

ექსკავატორზე თავსებადი XHD-1200 მარკის ტრანშეის სათხრელი მექანიზმისრეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.