ს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 14 ივლისსაცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონი)

ვაგონის (მაგარი კუპირებული) რეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.