ს/ს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

მის ბალანსზე რიცხული 100 ერთეული რეფრიჟირატორული კონტეინერის, ერთი წლის ვადით, დროებით სარგებლობაში, იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე. www.eauction.ge