ს/ს ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

ერთეული რეფრიჟირატორული კონტეინერისა და ერთეული სამომსახურეო ვაგონის ,  ერთი წლის ვადით, დროებით სარგებლობაში, იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე: www.eauction.ge