ს/ს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 3 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

მის  ბალანსზე რიცხული 2 ერთეული ექსპლუატაციისათვის უვარგისი დიზელის ძრავის,   რეალიზების მიზნით. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე: www.eauction.ge